top of page
Anchor Home


Algeteknologi for å fremme sirkulær økonomi i norske avløpsrenseanlegg

ALGECO er et forskningsprosjekt som tar i bruk alger for å redusere utslipp fra norske avløpsrenseanlegg. Med kostnadseffektive løsninger kan algene bli til nye produkter, og dermed bidra til starten på en sirkulær økonomi i avløpssektoren. 


Algeteknologi kan bidra til å løse en stor utfordring, nemlig utslipp av næringsstoffer fra renseanlegg.  Dette er ressurser som kunne vært utnyttet til andre formål, men som i stedet forsvinner ut med vannet. Til tross for at avløpsvannet vårt renses, slippes i dag store mengder næringsstoffer ut i naturen igjen. Det kan føre til giftige algeoppblomstringer og til overgjødsling som ødelegger leveforholdene for andre arter på grunn av oksygensvikt og nedslamming. 


Ved å bruke alger som lever av næringsstoffene i avløpsvannet inne i anlegget, kan mengden næringsstoffer som slippes ut i fjorden reduseres kraftig. Det kan bidra til målet om «null utslipp» fra norske renseanlegg. I ALGECO tester vi dette ved å dyrke ulike algearter i avløpsvann fra Norges største renseanlegg Veas. 


Vi jobber også med å utvikle nye produkter av algene, slik at de kan bli til for eksempel gjødsel som kan brukes i hager og landbruk. Dermed har prosessen ingen avfallsprodukter. Lykkes vi med å gjøre dette pilotprosjektet lønnsomt også i større skala, kan det bli starten på et ekte grønt skifte i norske avløpsanlegg. 


Norge har som ambisjon å gå foran i utviklingen av en grønn sirkulærøkonomi der ressursene utnyttes bedre. ALGECO kan bidra til disse målene ved å ta i bruk ny kunnskap for å utvikle grønne, kostnadseffektive løsninger i norske avløpsanlegg. Les mer om prosjektet og samarbeidspartnerne her.

Benefits of algae.png
Indoor Algae Photobioreactor 1.jpg

Grønne løsninger

Lake View

Sirkulær prosess

Stacks of Coins

Bærekraftig

Algeteknologi kan bidra til bedre håndtering av avfall og er en grønn løsning for behandling av avløpsvann. 

I stedet for å kvitte oss med avfallet, kan vi bruke næringsstoffene i avløpsvannet til å lage for eksempel gjødsel. Når avfall blir til nye produkter som kan selges, blir den økonomiske ringen sluttet. 

Vi utvikler kostnadseffektive løsninger for bruk av alger i pilotprosjektet som kan skaleres opp og bidra til en effektiv og bærekraftig økonomi for norske avløpsanlegg. 

bottom of page