top of page
Anchor Contact

KONTAKT

Prosjektansvarlige

1548941838690.jfif

Margarida Costa

Prosjektleder

Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)
Forsker,
Mikroalger
E-post: margarida.costa@niva.no
Tlf: +47 982 15 457

CVO_2.JPG

Dr. Christian Vogelsang

Leder arbeidspakke 1

Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)
Seniorforsker,
Urbane miljøer og infrastruktur
E-post: christian.vogelsang@niva.no
Tlf: +47 982 94 051

Portrait_Photo_BibianaGomezCrespo.jpg

Dr. Bibiana G. Crespo

Leder arbeidspakke 2

Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)
Forsker,
Akvakultur
E-post: bibiana.crespo@niva.no
Tlf: +47 406 70 576

Liang Wang.png

Dr. Liang Wang 

Leder arbeidspakke 3

SINTEF Energi
E-post: liang.wang@sintef.no
Tlf: +47 480 64 531

Jorunn Elisabeth Olsen.jpg

Professor Jorunn Elisabeth Olsen

Leder arbeidspakke 4

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for biovitenskap
Institutt for plantevitenskap

E-post: jorunn.olsen@nmbu.no 
Tlf: +47 672 32 829

Reyn Joseph O'Born.jpg

Associate Professor Reyn Joseph O'Born

Leder arbeidspakke 5

Universitetet i Agder (UiA)
E-post: reyn.oborn@uia.no
Tlf: +47 451 28 535

NIVA Caroline Enge.jpg

Caroline Enge

Leder arbeidspakke 6

Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)
Forskningsassistent, 
Vann og samfunn

E-post: caroline.enge@niva.no
Tlf: +47 454 47 990

Svein Lilleengen.png

Svein Lilleengen 

Industripartner

Bioskiva AS (BKA)
Ingeniør og daglig leder
E-post: svein@bioskiva.no
Tlf: +47 915 15 107

Rune Holmstad.jpg

Dr. Rune Holmstad

Industripartner

Veas Selvkost AS 
Senior prosjektleder med focus på verdiskapning fra kommunalt avløpsvann og slam
E-post: ruho@veas.nu
Tlf: +47 990 42 781

bottom of page