top of page
Anchor About

OM OSS

Prosjektoversikt

Avfallshåndtering og global oppvarming er store utfordringer for avløpsrenseanlegg. Men det gir også muligheter for å ta i bruk algeteknologi som en grønn løsning i behandlingen av avløpsvann. ALGECO står for «kostnadseffektiv algeteknologi for å bidra til utviklingen av en sirkulær økonomi i norske avløpsanlegg». Prosjektet har som mål å utvikle innovative og kostnadseffektive løsninger ved hjelp av alger, og på denne måten lage nye algebaserte produkter av avfall fra kommunalt avløpsvann. 


Næringsstoffene i det rensede avløpsvannet tas opp av algene, som deretter kan bli til organisk gjødsel og jordforbedring til hagebruk. Hele verdikjeden i denne prosessen vil bli grundig evaluert med tanke på gjennomførbarhet og bærekraft. 


ALGECO ønsker å lage en vitenskapelig plan for nullutslipps-algeteknologi som skal bidra til de «tre R-ene»: redusere og resirkulere avfall og regenerere verdi. Prosjektet er basert på fem kjernekonsepter: 

  1. Grønne løsninger for behandling av avløpsvann

  2. Fordeler ved å kultivere alger i avløpsvannrensing

  3. Kostnadseffektive strategier for å dyrke ulike algearter sammen (polykultur)

  4. Integrerte kretsløpssystemer. 

  5. Bærekraftig og gjennomførbar verdiskaping. 

 

ALGECO er et samarbeid mellom forskningsinstitusjonene NIVA, SINTEF Energy, NMBU, UiA, UiO, NIBIO and UQ (Australia), med Bioskiva AS og Veas som industripartnere.

NIVA logo_english.png
SINTEF blaa_170.png
nmbu_logo_eng_rgb.tif
uia-horizontal-with-name-Positive.jpg
UiO_Seal_A_ENG.png
NIBIO_logo_UTEKST_HORISONTAL_SORT.jpg
UQlogo-Purple-rgb.png
Veas_logo_lilla_RGB.png

Teamet består av svært erfarne forskere med kompetanse innen alge-bioremediering, bioteknologi, jordkjemi, plantevitenskap og miljøøkonomi. ALGECOs målsetting er ikke bare en vinn-vinnstrategi for norske avløpsrenseanlegg – det vil også bidra til mer kunnskap, bevisstgjøring og kompetanse om sirkulærøkonomi generelt.

bottom of page